پروژه های حفاظ سازان برتر | حفاظ بوته ای | حفاظ شاخ گوزنی

پروژه 2

پروژه مرزداران(خیابان ناهید-کوچه طالقانی)

این پروژه در اسفند ماه 91 اجرا گردید.

ادامه مطلب...

 

پروژه 1

پروژه آزادی (خیابان خوش شمالی)

این پروژه در آبان ماه 92 اجرا گردید.

ادامه مطلب...

 
 

پروژه 4

پروژه تهران ویلا (خیابان نادری)

این پروژه در مهرماه 92 اجرا گردید.

ادامه مطلب...

 

پروژه 3

پروژه دیباجی (خیابان شمسایی)

این پروژه در آذر ماه 91 اجرا گردید.

ادامه مطلب...

 
 

پروژه 6

پروژه دروس (خیابان هدایت)

این پروژه در آذر ماه 92 اجرا گردید.

ادامه مطلب...

 

پروژه 11